NL EN

Growers for Growers

Growers for Growers levert specifieke teeltkennis aan kwekerijen, waar ook ter wereld. Ervaren kwekers uit Nederland worden voor korte of langere tijd uitgezonden om hun kennis en ervaring toe te passen en te delen.

Opdrachtgevers

In overleg met de opdrachtgever en de geselecteerde kweker(s) wordt een teeltplan uitgewerkt, gericht op een maximaal rendement uit de teelt. Het plan focust op hoge kwaliteit, gelijkmatige groei en efficiente teeltprocessen. Soms is zo'n teeltplan onderdeel van de ontwikkeling van een compleet nieuwe kwekerij, maar veelal worden wij gevraagd door buitenlandse investeerders en ondernemers om bestaande kwekerijen en teelten te optimaliseren.

Als de uitgangspunten voor de teelt duidelijk zijn, wordt een werkplan opgesteld dat de leidraad vormt voor de tijdelijke samenwerking, waarin wordt vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de kweker. Meestal plaatsen wij 1 kweker, maar soms is een team van meerdere kwekers een beter alternatief, afhankelijk van het project.

Gedurende de werkperiode draagt de kweker zoveel mogelijk zijn kennis over aan de medewerkers van de opdrachtgever, want de opdracht heeft in principe een tijdelijk karakter. Indien een opdrachtgever een langere werkovereenkomst wenst, dan is dat bespreekbaar in overleg met de betrokken kweker.

De Nederlandse kweker wordt door de organisatie ondersteund tijdens de uitvoering van de opdracht in het buitenland en hij kan daarbij gebruik maken van het zeer brede kennisnetwerk van Growers for Growers.

Growers for Growers werkt met een duidelijke betalingsstructuur en participeert soms in teeltprojecten. De wijze van participatie verschilt per project.

Bent u geinteresseerd in rendementsverhoging van uw teelt? Neem contact op met Lies van Geest via info@growersforgrowers.nl. Of bel +31 (0)6 53 21 87 54.

Kwekers

Het kwekersteam van Growers for Growers bestaat voor een groot deel uit Nederlandse kwekers met een passie voor hun vak. Gedreven ondernemers met kennis van zaken die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en flexibel kunnen inspelen op afwijkende omstandigheden. Mannen en vrouwen, die het een uitdaging vinden om samen met onze opdrachtgevers een optimaal teeltplan samen te stellen, om de beoogde teelttechnische doelstellingen te behalen. Dat is hun streven.

Onze kwekers hebben allen een verschillende achtergrond, groenten of sierteelt. Sommigen zijn meer gericht op uitgangsmateriaal en anderen juist weer op productie. Op basis van de kennis en ervaring van elke individuele teeltexpert, maken wij een perfecte match met een opdrachtgever voor een maximaal resultaat.

Opdrachten zijn veelal tijdelijk. In overleg wordt bepaald hoe vaak en hoe lang de teeltexpert op locatie aanwezig moet zijn. Alle bijkomende zaken zoals vergunningen, verzekeringen, reis en verblijf, etc. worden door ons in samenwerking met de opdrachtgever geregeld. Het kwekersteam van Growers for Growers staat altijd open voor kundige en enthousiaste experts in groenten en sierteelt. Wil jij uit maken van ons team en meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Ted van Heijningen via info@growersforgrowers.nl. Of bel +31 (0)6 55 34 62 59.

Algemeen